Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Firmy X- lecia energetyki odnawialnej

Dodaj firmę do bazy firm energetyki odnawialnej

Narzędzie doradcze dla rolników planujących inwestycje w OZE

---------------------------------------

Najnowsza SONDA: Jakość energii elektrycznej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Dodaj inwestycję OZE  do mapy!

Kontakt: repowermap@ieo.pl

Strona główna Studia OZE
Studia podyplomowe PDF Drukuj Email

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zapraszają na VI edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii
–energetyka prosumencka i generacja rozproszona

(III edycja w Warszawie)

 

Dostrzeżone przez niektóre ośrodki analityczne symptomy spowolnienia tempa inwestycji w niektórych branżach OZE w 2013 roku świadczą bardziej o oczekiwaniu na szybki boom inwestycyjny niż zastój. W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE).  Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Zarówno prace nad ustawą o OZE, jak i nad nowymi programami wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności  z uwagi na koszty produkowanej energii. Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania ) elementów ryzyka politycznego.

Program VI edycji studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE”  w Warszawie bazuje na doświadczeniach z poprzednich edycji, ale bierze też pod uwagę nowe, wspominane powyżej uwarunkowania oraz specjalną rolę energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz  nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika. Po wykonanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w 2012 r. analizie kosztów energii z mikroinstalacji OZE (badano 6 technologii) i określeniu wymaganych taryf FiT, w  sierpniu 2013 r. IEO na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wykonał szerszą analizę ekonomiczną dla małych i dużych instalacji OZE z uwzględniem różnych wariantów technologicznych i przedziałów mocy zainstalowanej (w sumie  badano 22 typy inwestycji, na jakie powinien się złożyć krajowy plan inwestycji OZE 2014-2018). Dane o  kosztach zbierano z rynku (bezpośrednio od inwestorów case study). Wyniki tych analiz zostały wykorzystane przy pracach nad nowym projektem ustawy o OZE i są aktualizowane i dostosowywane do sytuacji na rynku i instrumentów wsparcia (systemy aukcyjne, rozliczenie netto prosumenta ze sprzedawcą energii).

W obu pracach wykorzystano metodę oceny kosztów, która coraz powszechniej stosowana jest  przez rządy i biznes do określania opłacalności inwestycji w energetyce odnawialnej. Jest to metoda kosztu rozłożonego produkcji energii (ang. LCOE). Wcześniej metoda ta została wykorzystana w Polsce przez IEO w analizach dla inwestorów dotyczących kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz energetyki jądrowej. Wyniki dotychczasowych analiz prowadzą do generalnego wniosku o szybkim uzyskiwaniu przez OZE w Polsce pełnej konkurencyjności na rynku energii.

Metoda LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji zostanie szczegółowo omówiona w trakcie studiów. Studentom VI edycji studiów w Warszawie zostaną przedstawione arkusze ekonomiczne ukazujące metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej. Studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje.

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE  i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej  i zielonej gospodarki w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej , pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata nauki, polityki, bankowości i administracji.

Studia w Warszawie rozpoczynają się 1 marca 2014 r. i potrwają do stycznia  2015 r.

 

Kontakt:

Kierownik studiów
dr Magdalena Ligus
tel. 606-392-295, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: środa, 26 lutego 2014 16:52
 

Wyszukiwarka

http://www.forum.ieo.pl/dokumenty/patronaci/banner_168x200_strIEO.png

Fundusze OZE UE 2014-2020

Prezentacja raportu  „Określenie potencjału  energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

zobacz więcej

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2013 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...