Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia sytuację na rynku projektów PV, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane.

Taki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze w tegorocznych aukcjach OZE oraz w zaproponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej w 2019 roku celem przybliżenia Polski do zrealizowania w 2020 roku międzynarodowych zobowiązań w zakresie energii z OZE.

Na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna moc tych projektów przekracza 2 GW. Część z ponad 2 GW projektów weźmie udział jeszcze w tegorocznej aukcji – ok. 750 MW. Należy zauważyć, że oprócz 2 GW w projektach fotowoltaicznych, które otrzymały warunki przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym stopniu zaawansowania projektu, np. starające się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć udział w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej.

Wychodząc naprzeciw inwestorom i deweloperom, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował materiały dające najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej:

  • Bazę danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce‘2018”, więcej informacji znajduje się na stronie internetowej IEO – KUP BAZĘ i ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
  • Raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce‘2018”. Analiza projektów fotowoltaicznych gotowych do realizacji w systemie aukcyjnym” – POBIERZ RAPORT

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin