Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” została Partnerem Instytucjonalnym Kongresu 590.

Z tej okazji zapraszamy na debaty z cyklu „TERAZ POLSKA” zorganizowane przez Fundację podczas VI edycji Kongresu 590, które odbędą się w dniach 5-6 października br. w Centrum Expo XXI w Warszawie.  (obowiązuje rejestracja/ akredytacja na Kongres 590 pod linkiem https://kongres590.pl/6-edycja/).

W Debacie pt.: „Znaczenie nowych technologii i innowacji w rozwoju Polski”, która odbędzie się 5 października, o godz. 14:45-15:30 na Scenie Debat C w roli panelisty wystąpi Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Tematyką debaty będzie: Rola innowacyjności w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki;

Duży może więcej, czyli czy koncern multi-energetyczny ma potencjał wzrostu innowacyjności w energetyce, w tym w OZE;

Nowe technologie szansą na zrównoważony rozwój i czystą energię.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadów z panelistami Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies