Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Wygląda na to, że osiągniemy ledwie 12 zamiast 15 proc. OZE do 2020 r. Zabraknie nam ok. 25 TWh energii. Jeżeli byśmy chcieli dokonać transferu tej energii z innego kraju musimy w tym roku do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok dopisać 5-10 mld zł – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, gość programu Michała Niewiadomskiego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Baza dostępna jest w formacie Excel, dlatego wszystkie analizy są edytowalne i przejrzyste. Dodatkowo zawarte w bazie objaśnienia ułatwiają poruszanie się po niej.

EDP ​​Renováveis ​​(EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnej i czwartym największym producentem energii wiatrowej. Dzięki solidnemu portfolio projektów, aktywach o najwyższej jakości i wiodącej zdolności operacyjnej na rynku, EDPR doświadczyła w ostatnich latach dynamicznego rozwoju i jest już obecna na trzynastu rynkach (Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), główny akcjonariusz EDPR, jest międzynarodowym liderem w branży energii elektrycznej, zaangażowanym w tworzenie wartości, innowację oraz zrównoważony rozwój. EDPR jest notowana w indeksie Dow Jones Sustainability dziesięć lat.

Aktualizacja Bazy Danych Projektów Fotowoltaicznych Gotowych Do Realizacji W Systemie Aukcyjnym

Na polskim rynku fotowoltaicznym nieustannie przybywają nowe projekty instalacji wykorzystujących energię słońca. W dużym stopniu jest to zasługa, wprowadzonego ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE), systemu aukcyjnego. Większość projektów jest rozwijanych głównie z myślą o tym właśnie systemie wsparcia. Spośród wszystkich dotychczasowych aukcji na energię elektryczną z OZE, ta ostatnia (z 15 listopada 2018 roku) wniesie zdecydowanie największy wkład w przyrosty nowych mocy fotowoltaicznych. Szacunkowa moc wygranych projektów PV w tej aukcji może wynieść ponad 500 MW. Można przypuszczać, że fotowoltaika wciąż będzie notować trend wzrostowy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Z projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że moc instalacji PV w aukcji’2019 może wynieść nawet 750 MW. Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyjrzeć się zarówno projektom jak i stojącym za nimi inwestorom. Wychodząc naprzeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował materiały dające najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin