Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

6th ManagEnergy Annual Conference
30.01 – 01.02.2007r., Bruksela

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez Dyrektoriat Generalny ds. Transportu Komisji Europejskiej (DG TREN), w konferencji jako prelegent - IEO będzie reprezentował Prezes Instytutu Pan Grzegorz Wiśniewski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ManagEnergy.

Pliki do pobrania:

 

RESCUE “Central & Eastern European SMEs towards RES” - Action Plan for stimulating research and innovation in SMEs from CEECs in the renewable energy field

Konsultacje społeczne nt. przygotowanego raportu w ramach projektu RESCUE “Central & Eastern European SMEs towards RES” - Action Plan for stimulating research and innovation in SMEs from CEECs in the renewable energy field „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowej i Wschodniej naprzeciw wyzwaniom sektora Odnawialnych Źródeł Energii” – „Plan działania stymulujący badania i innowacje MŚP z krajów CEE w dziedzinie energetyki odnawialnej”

Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu RESCUE jest koordynatorem pracy nad raportem pt. „Identification of regional competences in renewable energy sector in CEEC - Identyfikacja możliwości rozwoju sektora energetyki odnawialnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. W celu zebrania jak największej ilości opinii o raporcie EC BREC IEO rozpoczyna konsultacje społeczne na jego temat. Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii i uwag na temat znaczenia proponowanych priorytetowych technologii OZE, możliwości rozwoju MŚP sektora energetyki odnawialnej oraz ich udziału w 7 Programie Ramowym UE. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa sugestiom, raport stanie się pełniejszym i bardziej odpowiadającym potrzebom sektora OZE w Polsce i Europie, jak również przyczyni się do wzrostu znaczenia MŚP w projektach 7 Programu Ramowego.

Państwa opinie i uwagi prosimy kierować na poniższy adres: Tomasz.Mroszkiewicz@ieo.pl

Projekt RESCUE jest finansowany w ramach 6 Programu Ramowego, typu Specific Support Action. Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie działań ułatwiających uczestnictwo MŚP sektora energetyki odnawialnej z krajów CEE w prace badawcze 6 i 7 Programu Ramowego, poprzez identyfikację i znoszenie barier utrudniających ten udział. Działania konsorcjum mają na celu wspieranie aktywności MŚP w obszarze badań i rozwoju nauki oraz wychodzeniu przez nie naprzeciw oczekiwaniom rynkowym. Projekt RESCUE ma w swoich założeniach zarówno działania informacyjne i promocyjne podnoszące świadomość zarówno małych i średnich firm, jak i koordynatorów i partnerów już realizowanych projektów z Polski i innych krajów Unii, wskazując im korzyści ze wspólnej i skoordynowanej współpracy. Partnerzy projektu oferują również potencjalnym beneficjentom rzeczywistą pomoc w aplikowaniu o europejskie projekty poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą w tej dziedzinie, oferując kontakt z polskimi i zagranicznymi instytucjami, bieżące konsultacje oraz pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie procesu aplikacyjnego.

Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom MŚP z krajów Europy Środkowej i Wschodniej staną się bardziej atrakcyjne jako pełnoprawni partnerzy w ramach Europejskiego Obszaru Badawczego.

Więcej informacji nt. projektu RESCUE znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Pliki do pobrania:

 

EURENEW - European Treaty for Renewable Energy

(Europejski Traktat na rzecz Energetyki Odnawialnej)

European Treaty for Renewable Energy (Europejski Traktat na rzecz Energetyki Odnawialnej) ma na celu wspieranie badań, rozwijanie nowych technologii oraz promowanie zużycia odnawialnych źródeł energii.

Instytut Energetyki Odnawialnej jako promotor OZE w Polsce zachęca wszystkich sympatyków energetyki odnawialnej do podpisania europejskiej inicjatywy wspomagającej rozwój odnawialnych źródeł energii.

Strona projektu: www.eurenew.eu

 

 

Foresight Mazovia - Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął współpracę z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w ramach projektu Foresight Mazovia „Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego”. Współpraca ta, dotyczyć będzie wspierania działań służących wdrażania innowacji technologicznych w obszarze energetyki odnawialnej na terenie Mazowsza. Ze strony Instytutu projekt Foresight wspierać będą: p. Grzegorz Wiśniewski oraz p. Anna Oniszk – Popławska jako eksperci „kluczowi” w zakresie sektora energetyki.

Projekt ma na celu wskazanie priorytetowych innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego i określenie scenariuszy ich rozwoju. Prace realizowane w ramach projektu obejmą następujące zadania:

 • Diagnoza obecnego rozwoju technologii w polu zrównoważony rozwój w województwie mazowieckim
 • Badanie kluczowych kierunków zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego
 • Konsultacje społeczne
 • Prognozowanie scenariuszy rozwoju technologii
 • Upowszechnienie wyników projektu

Więcej informacji nt. projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Instytut Energetyki Odnawialnej na liście rankingowej 500 przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój w 2006 roku.

Jest nam miło poinformować Państwa, iż Instytut Energetyki Odnawialnej znalazł się w rankingu najbardziej innowacyjnych firm 2006 roku. Lista ta została opublikowana na początku grudnia w Gazecie Prawnej. Jest to już druga edycja rankingu. Został on przygotowany wspólnie przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Gazetę Prawną oraz BRE Bank w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej.

Podstawą badań nad stworzeniem listy były sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób uzyskano min. następujące informacje:

 • Ogólne nakłady na działalność innowacyjną jakie ponoszą przedsiębiorstwa,
 • Sprzedaż ogółem instytucji/przedsiębiorstwa,
 • Nakłady na działalność badawczo-rozwojową,
 • Nakłady związane z zakupem nowej technologii,
 • Nakłady inwestycyjnych na środki trwałe,
 • Skąd instytucje/przedsiębiorstwa czerpią środki na działalność innowacyjną,
 • Bariery działalności innowacyjnej,
 • Jakie są źródła informacji dla instytucji/przedsiębiorstw poszukujących innowacyjnych technologii.

Według autorów rankingu w Polsce istnieje grupa firm, które wykazują się innowacyjnością rynkową, procesową, nakładami własnymi na innowacyjność. Jest wiele przedsiębiorstw uzyskujących patenty i biorących aktywny udział w projektach finansowanych przez programy badawcze UE.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin