Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Nowa baza „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018” przedstawia sytuację na rynku projektów wiatrowych, które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Aktualnie na polskim rynku energetyki wiatrowej mamy 583 projekty o łącznej mocy ok. 7 GW.

Ile z tych projektów wzięło udział w aukcji, dla m.in. elektrowni wiatrowych powyżej 1 MW, gdzie przewidziano sprzedaż nawet 45 tys. MWh energii (łączna moc farm wiatrowych, które mogły wygrać tą aukcje mogła przekroczyć 1 GW)? Aukcja ta odbyła się 5 listopada, ale wyników jeszcze nie znamy.

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się wspólne Seminarium Rady Naukowej POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO  (PTE) i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN pt. „Innowacje, środowisko, klimat, zrównoważony wzrost gospodarczy”. W spotkaniu udział wziął Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu IEO, prezentując: Wpływ polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował bazę danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”. Nowa baza danych jest dostępna w formacie Excel. Baza przedstawia obraz rynku projektów sektora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia, zawarte umowy przyłączeniowe, a w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze w fazie zaawansowanej realizacji. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy i rozkłady statystyczne projektów z zakresu mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną. W przypadku najbardziej zaawansowanych projektów przedstawiono m.in. informacje o: liczbie turbin, maks. wysokości wieży, maks. średnicy wirnika, mocy znamionowej poj. turbiny i inne.

Na początku października Minister Energii poinformował, że Polityka Energetyczna Polski – PEP (do 2040 roku) została przyjęta przez kierownictwo resortu i że razem z Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu – KPEiK (do 2030 roku) zostaną przedstawione do końca br., przy czym KPEiK powinien być przedstawiony Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.  Razem z tymi dokumentami powinien być przedstawiony miks energetyczny i plan redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodne zarówno z Pakietem zimowym (i wytycznymi Komisji do opracowania KPEiK) oraz z unijną strategią dekarbonizacji przygotowywaną przez Komisję na COP-24 w Katowicach.

W najbliższym czasie, zostanie podjętych wiele istotnych decyzji politycznych (m in. dotyczących funkcjonowania tzw. rynku mocy, przyszłości gospodarki węglowej oraz wpływu emisji CO2 na gospodarkę). Decyzje strategiczne będą przekładały się na kształt miksu paliwowego w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) oraz na przyszłe inwestycje, które odbiją się na cenach energii elektrycznej. Koncepcje energetyczne są formułowane bez oceny wpływu na koszty i ceny energii oraz bez analizy wrażliwości kluczowych decyzji dotyczących politycznych prób kształtowania przyszłego miksu energetycznego.

Ponadto, brakuje narzędzi do prognozowania, które umożliwiałyby analizę i testowanie założeń polityki państwa w zakresie kształtowania miksu energetycznego oraz pozwalały na ocenę zasadności podejmowanych decyzji inwestycyjnych i analizę ich wpływu na dynamikę cen energii elektrycznej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin