Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Po półroczu mieliśmy w Polsce o 123,5 MW mniej mocy z OZE niż w końcu marca. Regulator tłumaczy, że to wynik błędu. Ale dwuletni regres w zielonych inwestycjach jest faktem.

Po sześciu miesiącach tego roku – jak wynika z półrocznego raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – mieliśmy w systemie zainstalowanych 8,54 tys. MW mocy odnawialnych źródeł energii (OZE). Tymczasem w końcu marca ich moce przekraczały 8,7 tys. MW.

Zaproszeni eksperci ze świata nauki i biznesu podzielą się swoją wiedzą dotyczącą rozwoju nowych technologii oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. Wśród podejmowanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące przemysłu w dobie robotyki i automatyki, współczesnej wizji mobilności, efektywności sektora gazowego i energetycznego czy też cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz machine learning. Poznamy odpowiedzi na pytania jak skutecznie wykorzystać potencjał płynący z uczenia maszynowego oraz jak stworzyć nowoczesną firmę w oparciu o efektywną współpracę biznesu i nauki.

W  czerwcu 2016 roku, po zabraniu taryfy gwarantowanych prosumentom  i uczynnieniu inwestycji gospodarstw domowych w mikroinstalacje OZE nieopłacalnymi  IEO radził aby to  MŚP inwestowały w OZE, bo jeszcze szybciej niż „Kowalskich” dopadną je rosnące ceny energii. Alarmująca sprzed roku prognoza IEO wzrostu kosztów energii przełożyła się na proroczy tytuł artykułu w Rzeczpospolitej „Za walkę z OZE zapłacimy wyższymi rachunkami”.  Kolejna jej aktualizacja, po kolejnych 6-ciu miesiącach prognozy IEO potwierdzająca groźbę jeszcze szybszego wzrostu cen znalazła odzwierciedlenie w innym wakacyjnym tytule tego samego dziennika „Ceny prądu nas porażą. Droga energia zatopi firmy”. Dopiero teraz nie ma wątpliwości, że "sygnalista" miał rację i nie ma też sensu aby teraz wypominać tym co głosili odmienne tezy lub ignorowali problem.

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia obraz rynku projektów inwestycyjnych PV rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia oraz zawarte umowy przyłączeniowe, a nawet w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy statystyczne projektów z zakresu mocy do 500 kW oraz do 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną, dodatkowe informacje związane z realizacją najbardziej zaawansowanych projektów oraz pełne dane o 299 zwycięskich podmiotach pierwszej (‘2016) i drugiej (‘2017) aukcji na energię z farm fotowoltaicznych.

Na Kongresie Nowego Przemysłu, w tracie debaty o głównych  kierunkach rozwoju OZE, w obliczu nieuchronnego wzrostu  cen energii elektrycznej  i możliwościach szybszego urynkowienia rozwoju OZE, padło pytanie o to jak podzielić koszty czekającej nas spóźnionej, ale nieuchronnej transformacji  energetyki.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin