Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował nową bazę firm fotowoltaicznych pt. "Zwycięzcy Aukcji PV '2016-2017-2018".

Baza powstała w oparciu o szczegółowe analizy o zwycięzcach Aukcji Zwykłej "AZ/9/2018" z dnia 15 listopada 2018 roku na podstawie danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane o podmiotach biorących udział w aukcjach są informacjami publicznymi i są zgodne z regulaminem IEO.

Baza zawiera:

 • Informacje o zwycięzcach aukcji PV z 2016 oraz 2017 roku wraz z danymi kontaktowymi,
 • Informacje o zwycięzcach aukcji PV 2018, z wyróżnieniem takich informacji jak: forma prawna spółki, kapitał zakładowy, data wpisu do  KRS, adres siedziby oraz informacje o osobach zasiadających w Zarządzie spółki i dane kontaktowe,
 • Informacje o właścicielach i współwłaścicielach spółek zwycięskich (w tym tzw. spółki  holdingowe) wraz z danymi kontaktowymi,
 • Informacje o spółkach będących właścicielami spółek holdingowych,

15 stycznia 2019 roku upływa termin zgłaszania uwag do ogłoszonego przez Ministerstwo Energii (ME) projektu Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP’2040), dokumentu pełnego wątpliwych tez i postulatów wręcz całkowicie nieuprawnionych, wymagającego odrębnej analizy, która jest dostępna na stronie domowej Instytutu Energetyki Odnawialnej. Projekt PEP’2040 zawiera propozycje wielu konkretnych i pilnych działań na rzecz rozwoju energetyki jądrowej, przy braku jakikolwiek działań na rzecz OZE aż do 2030 roku.  Trudno znaleźć inne powody poza lobbingowymi, dla których właśnie teraz dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii, w wypowiedzi dla BiznesAlert z 11 stycznia 2019r., zatytułowanej: „Sobolewski: Niewygodna prawda o OZE”, postawił tezę o nieefektywności źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych i fotowoltaicznych, w procesie redukowania emisji CO2, przeciwstawiając im, jako panaceum, energetykę jądrową (EJ) i wsparł ją kilkoma znanymi chwytami erystycznymi.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował opinię nt. projektu „Polityki energetycznej do 2040 roku”. Autorzy opinii zdają sobie sprawę z trudności przygotowania i uzgodnienia dokumentów strategicznych, zwłaszcza w kontrowersyjnym obszarze energetyki i ochrony środowiska. Dotyczy to w szczególności długo oczekiwanego projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP’2040). Wiadomo, że jest to kluczowe zadanie Ministerstwa Energii które powinno przedstawić do konsultacji dokument wymagany prawem, kompletny, obiektywny i spójny. Tymczasem opinia publiczna dostała w grudniu 2018r. do zaopiniowania dokument, który nie spełnia wymogów  Prawa energetycznego, które stawia określone wymagania wobec polityk energetycznych. Wymogi te, dotyczą m.in. ochrony środowiska, ograniczania  kosztów energii i poprawy konkurencyjności, nie zostały odzwierciedlone w projekcie PEP’2040.

To co się stało w Parlamencie w czasie piątkowych debat w sprawie ustawy o cenach energii i w trakcie głosowań nad przyjęciem to wygrana polityki nad prawem i odpowiedzialnością, ocenia Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.  Debata parlamentarna pokazała bezsens walki polityków nie tyle z realnymi problemami, ale ze swoimi własnymi kompleksami („kto podpisał unijny pakiet klimatyczny” lub „kto dzielniej walczy o niskie ceny energii” itp.); ceny energii w przyszłości dalej będą rosły niestety. Parlament za miliardy z kieszeni podatników zawalczył „dzielnie” jedynie z objawami (sam je stworzył akceptując w podobnym stylu wcześniejsze ustawy energetyczne), gdy przewlekłe choroby w polskiej energetyce już od dekady plenią się w najlepsze.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oferuje wykonanie raportu prognozy produkcji/produktywności energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (PV) o następującym zakresie:
 • Podstawowe informacje o inwestycji
 • Metodyka
 • Dane oraz założenia przyjęte do symulacji:
  • dane meteorologiczne (nasłonecznienie, temperatura powietrza atmosferycznego).
  • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie, parametry techniczne falowników oraz konfiguracja sprzętu.
  • przyjęte wielkości strat oraz współczynnik wydajności (PR)
 • Wyniki analizy - prognoza produkcji energii elektrycznej
 • Obliczanie niepewności wyznaczania ilości energii wytwarzanej  przez instalację oraz wydajności przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (p50,p75 oraz p90) z jakim instalacja przekroczy pewien pułap produkcji energii rocznej
 • Podsumowanie i rekomendacje

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin