Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Materiał przygotowano na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” – aktualizacja maj 2019

Obecnie ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej posiada 570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW. Wśród nich około 90 % ma już zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE). Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego w ostatnich latach wydawali znacznie mniej warunków przyłączeń do sieci. Przeprowadzone przez IEO badania barier dla inwestycji OZE wykazały, że do kluczowych problemów są zaliczane długotrwałe procesy decyzyjne związane z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci, ale jest wystarczająco dużo projektów, które mają ważne umowy przyłączeniowe, a ich ważność ma być też dodatkowo przedłużona (jeszcze w tym roku) w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE.Poniższe zestawienie dotyczy połowy aktualnych projektów (około 300) dla których zidentyfikowano inwestorów oraz odnaleziono informacje o etapie zaawansowania inwestycji.


Na podstawie analizy bazy danych można wyróżnić projekty na najbardziej zaawansowanym etapie. Wśród nich 2 projekty wiatrowe o mocy około 57 MW będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą to tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 12 projektów po aukcji OZE w 2018 r. o mocy 880 MW. Łączna moc projektów gotowych do realizacji wynosi 1,5 GW. Projekty te w większości uzyskały pozwolenie budowlanego przed wejściem w życie ustawy antywiatrakowej. Pozwolenia te są ważne do połowy 2021 roku, co daje im możliwość wzięcia udziału w tegorocznej aukcji. Zapowiedzi Ministerstwa Energii wskazują, że aukcja w 2019 roku dla energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej powyżej 1 MW będzie miała łączną moc 2,5 GW. IEO uważa, że wiele z tych projektów ma szansę zostać zrealizowanych przed wygaśnięciem pozwoleń budowlanych.

Największym z budowanych obecnie projektów aukcyjnych jest Farma Wiatrowa Potęgowo, o łącznej mocy przyłączeniowej około 320 MW. Projekt pdzielono na Potęgowo Wschód o mocy 101 MW (budowany w kilku miejscowościach w powiecie słupskim w województwie pomorskim) oraz Potęgowo Zachód o mocy 220 MW (budowany w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim). Inwestorem tego projektu jest spółka celowa Potęgowo Mashav, której właścicielem jest Mashav Management. Inwestycja jest finansowana przez pięć banków m. in. Pekao SA, którego udział przekracza 20 % oraz EBOiR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Budowa Farmy Wiatrowej Potęgowo ma zakończyć się do końca 2020 roku podobnie jak zdecydowana większość zidentyfikowanych przez IEO projektów aukcyjnych.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies