Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej jako Partner i Patron Merytoryczny zaprasza do udziału w 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w dniach 12-13 października 2021 r. w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum i online.

Celem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska jest wypracowanie wspólnych strategii dla sektorów zajmujących się ochroną środowiska, które Polska i kraje europejskie będą realizować w najbliższych latach. Jest to również wydarzenie, podczas którego przekazywane są kluczowe dla branży informacje i wskazówki związane z długofalowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i biznesu. Spotkanie podczas ENVICONU będzie również doskonałą okazją do omówienia rozwiązań i strategii z przedstawicielami innych krajów europejskich.

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – Pan Grzegorz Wiśniewski wygłosi referat „Projekt Ciepłownia Przyszłości” drugiego dnia obrad, 13/10  o godzinie 10:10 na otwarciu sesji „Odzysk energii”. Pogram całego Kongresu


Kluczowe tematy, które będą poruszone podczas tegorocznej edycji Kongresu: Europejski Zielony Ład, Taksonomia i Krajowy Pan Odbudowy; minimalizacja ilości odpadów i recykling; poprawa jakości wody pitnej, retencja wód i zmiany klimatu; odzysk energii;  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyszłości; edukacja ekologiczna w procesie inwestycji. 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies