Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Instytut Energetyki Odnawialnej, Unisoft oraz EnerSys zostali laureatami Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, nagradzającego proekologiczne i odpowiedzialne postawy biznesowe. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 25. Edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Aby poznać wszystkich laureatów tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska, zachęcamy do kliknięcia w link portalkomunalny.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies