Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Nowa baza danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce ‘2018” przedstawia obraz rynku projektów inwestycyjnych PV rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia oraz zawarte umowy przyłączeniowe, a nawet w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy statystyczne projektów z zakresu mocy do 500 kW oraz do 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną, dodatkowe informacje związane z realizacją najbardziej zaawansowanych projektów oraz pełne dane o 299 zwycięskich podmiotach pierwszej (‘2016) i drugiej (‘2017) aukcji na energię z farm fotowoltaicznych.

Wysoki stopień zaawansowania projektu daje realne szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze w tegorocznych aukcjach OZE oraz planowanej przyszłorocznej w 2019 roku. Baza danych potwierdza, że na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna moc tych projektów przekracza 2 GW. Część z projektów jest zaawansowana i weźmie udział jeszcze w tegorocznej aukcji, która ma doprowadzić do zakontraktowania energii z ok. 750 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Oprócz 2 GW w projektach fotowoltaicznych, które już otrzymały warunki przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym stopniu zaawansowania projektu, np. starające się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć udział w przyszłorocznej aukcji. W bazie IEO występują m.in. nast. firmy: AMB Energia, BB Developement, Eko-EN 4, Elektrownia PV, Grupa SIS, PGE Energia Odnawialna, RENESOLA POLSKA, R. Power, R.Power Solar Zachód, Solar Park, SOLAR PROJECT, Solar Polska New Energy, TAURON Polska Energia i inni.

Sklep IEO

Więcej informacjiRaport „Prognoza cen energii” przedstawia prognozę kosztów energii elektrycznej. Obecnie, brakuje narzędzi do prognozowania, które umożliwiałyby analizę i testowanie założeń polityki państwa w zakresie kształtowania miksu energetycznego oraz pozwalały na ocenę zasadności podejmowanych decyzji inwestycyjnych i analizę ich wpływu na wzrost cen energii elektrycznej. IEO wychodząc naprzeciw inwestorom przygotował raport obejmujący następujące zagadnienia: scenariusz bazowy polskiego miksu elektroenergetycznego; założenia dot. prognozy: cen uprawnień do emisji, ceny paliw, uwarunkowania inwestycyjne, założenia finansowe; koszty produkcji energii elektrycznej, taryfy dystrybucyjne w perspektywie 2030. Poniżej przedstawiono spis treści raportu: 1. Wprowadzenie 2. Scenariusz referencyjny– atom‘2031 oraz metodologia 3. Ogólne założenia 4. Struktura wytwarzania energii elektrycznej wg scenariusza referencyjnego 5. Koszty produkcji energii elektrycznej 6. Dezagregacja cen energii elektrycznej na poszczególne grupy taryfowe (gospodarstwa domowe, usługi, przemysł) – prognozy dla sektorów 7. Prognoza taryf dystrybucyjnych dla wybranych grup odbiorców energii elektrycznej 8. Podsumowanie i wnioski Raport jest cyklicznie aktualizowany.

Sklep IEO

Więcej informacjiBiuletyn o rynku OZE jest to dedykowany serwis informacyjny zawierający analizy rynkowe, polityczne i regulacyjne rynku odnawialnych źródeł energii, programy dotacji dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, politykę energetyczno-klimatyczna w Polsce, jej wdrożenie i wpływ na rozwój branży OZE. Biuletyn zawiera: monitoring ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej rozporządzeń, monitoring legislacyjny sektora OZE i jego otoczenia, bieżące informacje o polityce UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE („Pakiet zimowy”), monitoring programów dotacji dla OZE, bieżąca statystyka rozwoju krajowego rynku OZE oraz oferty firm z branży OZE oraz projektów inwestycyjnych, analizy i prognozy własne IEO oraz rekomendacje dla branży OZE z zakresu aukcji OZE, rynku świadectw pochodzenia, cen energii elektrycznej. Biuletyn obejmuje też zagadnienia związane z wdrażaniem technologii OZE w ciepłownictwie systemowym. Biuletyn jest kierowany do zarządów firm polskich i zagranicznych z branży OZE. Biuletyn stanowi uzupełnienie działań analitycznych firm i koncernów energetycznych. IEO przygotowuje biuletyn w trybie comiesięcznym w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin