Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W maju 2021 roku wartość indeksu IEO PV wzrosła o zaledwie 3% w stosunku do kwietnia br., natomiast w porównaniu z początkiem roku 2021 r. wzrosła o 5,2%. Sytuacja ta pokazuję niewielkie ruchy w wycenie firm sektora fotowoltaicznego w Polsce przez rynki. Przekłada się to na pulsację i niewielkie odchylenia indeksu od początku roku. W maju krzywa indeksu IEO_PV przez większość czasu znajdowała się na stabilnym poziomie z jednym wyjątkiem gdzie w połowie miesiąca spadła poniżej, ale od razu nastąpił wzrost. Patrząc w szerszej perspektywie indeks polskiej branży fotowoltaicznej ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do globalnego indeksu MAC dla światowej branży fotowoltaicznej. Indeks MAC po stosunkowo niewielkim wzroście początkiem roku, od połowy lutego zaczął spadać i jego wartość spadała również w maju. Różnica w porównaniu do kwietnia była niewielka bo tylko 0,5%, natomiast biorąc jako bazę początek roku 2021 r. indeks MAC „zaliczył” spadek blisko 27% (więcej o indeksie MAC w komentarzu podsumowującym cały 2020 rok – link). Wywodzący się z Chin deweloper elektrowni fotowoltaicznych Rene Sola, którego udziały wchodzą w skład indeksu globalnego MAC planuje budowę portfela farm PV w Polsce mającego wynosić 400 MW, a na koniec 2021 roku firma chce globalnie dysponować projektami o łącznej mocy 2 GW. Na mapie inwestycji spółki rynek Polski jest na drugim miejscu zaraz po USA. Względną wysokość i stabilizacja indeksu IEO_PV w maju, na tle bieżącego roku pokazano na wykresie poniżej.

W ubiegłym tygodniu Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy dla rynku PV na najbliższe miesiące.

Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jednocześnie, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza inżynierów do aplikowania na stanowisko związane z rozwojem koncepcji sector coupling (tj. integracji sektorów) w celu wykorzystania niezbilansowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w ciepłownictwie indywidulanym i systemowym oraz jej magazynowania w zasobnikach ciepła, ew. w wodorze.

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Partnerami tegorocznego raportu są: Corab, PCWO Energy, Strefa Energii oraz: Bruk-Bet Fotowoltaika, Eaton, Edison Energia i Unimot (Avia Solar). Patronat medialny nad raportem objęły: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, Nowa Energia, Polski Instalator, Świat OZE i Teraz Środowisko.

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi od dwóch lat boom rozwojowy. Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc 200% wzrost rok do roku.

Polska z przyrostem w 2020 roku rzędu 2,4 GW znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. Polska ponownie znalazła się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasowała się w pierwszej piątce. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ściślej czołówce europejskiej.

Rozwój rynku fotowoltaicznego w krajach UE-28 jest nadal bardzo dynamiczny . Z roku na rok wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wniosła około 153 GW, przyrost w stosunku do 2019 roku osiągnął wartość 18,8 GW. Według oszacowań, na podstawie danych IRENA, kraje UE uzyskały 14 % wzrost całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2019. Uzyskany przyrost w 2020 roku był 1,13 razy większy niż ten uzyskany w 2019 roku.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin