Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W dniu 30 grudnia 2019 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało Komisji Europejskiej Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030. Dokument zawiera elementy wymagane unijnymi wytycznymi i został przekazany i udostępniony w terminie wymaganymi przez unijne rozporządzenie o zarządzaniu Unią Energetyczną. Ale jego status nie jest jasny, a treść jest kontrowersyjna i demobilizująca inwestorów.

Polska po raz drugi, ale tym razem w pojedynkę (w czerwcu br. miała jeszcze wsparcie Czech, Węgier i Estonii) odmówiła poparcia ustalanych na 2050 rok unijnych celów klimatycznych i zapowiada własną, wolniejsza ścieżkę dążenia do neutralności klimatycznej.

Tymczasem - zdaniem Grzegorz Wiśniewskiego, prezesa IEO -  każdy miesiąc czy rok opóźnienia w rozpoczęciu masowych inwestycji w tanie OZE pogarsza sytuację – podnosi koszty w energetyce. Dalsze wyłączenia („derogacje do derogacji”) oznaczałyby jeszcze wyższe koszty energii niż np. w dotychczasowych prognozach Instytutu Energetyki Odnawialnej, który w ostatnich 2 latach wykazał wielokrotnie że podwyższanie udziałów OZE i szybka dekarbonizacja zmniejszają koszty w energetyce i ceny energii dla odbiorców.

Brak jednoznacznej decyzji rządu o przyspieszonej transformacji oznacza dalsze zawieszenie aktywności na rynku, nie tylko deweloperskim, ale również firm innowacyjnych, producentów i dostawców urządzeń i usług  i brak możliwości skorzystania z 40% (zielona część) Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027 – dodaje Wiśniewski.

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie publikowany już ósmy rok z rzędu. Powstanie na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród firm z branży, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Rozwoju.
 
Sektor fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Od 3 lat nie tylko dynamika rynku jest największa ale branża notuje też największe bezwzględne przyrosty mocy; od 100 MW w 2016 roku do ponad 700 MW w br. Potencjał fotowoltaiki w Polsce jest co najmniej 100 razy większy od obecnego wykorzystania. Według SolarPower Europe Polska, dzięki wszystkim instalacjom wybudowanym w 2019 roku, znajdzie się  na 5. miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w PV zaraz za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją.
Do tej pory domowe instalacje i instalacje w małym biznesie i samorządach powstawały dzięki dotacjom z RPO, w tym roku inwestycje przyspieszyły także dzięki programowi NFOŚiGW „Mój Prąd”. Od  trzech lat rozwijają się farmy fotowoltaiczne dzięki aukcyjnemu systemowi wsparcia. Coraz większe znacznie dla inwestorów mają także rosnące ceny energii i postępujący z roku na rok spadek kosztów inwestycji, dzięki czemu popularny staje się także model autoproducenta biznesowego (czyli firmy, budującej instalacje PV celem wykorzystania energii na potrzeby własne).

Zakończył  się szczyt Rady UE dotyczący neutralności klimatycznej ‘2050. Polska po raz drugi, ale tym razem już w pojedynkę (w czerwcu br. miała jeszcze wsparcie Czech, Węgier i Estonii) odmówiła poparcia unijnych celów klimatycznych. Nie można jednak powiedzieć, że chodzi o veto. Tym razem brak poparcia Polski  w żaden sposób nie spowalnia wdrażania unijnego „Zielonego Ładu”. Ale gdyby do czerwca 2020 roku  Polska nie potwierdziła swojego udziału w dążeniu do unijnego celu pełnej dekarbonizacji do 2050 roku, przez niechęć do innowacji i koniecznych zmian w energetyce, to czy postawiłaby się sama poza ramami postępowych mechanizmów europejskich, w tym unijnej solidarności finansowej?
– Do końca grudnia br. rząd powinien dostarczyć Komisji Europejskiej zintegrowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu – mówi nam prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. Tymczasem – po tym jak w czerwcu KE zgłosiła swoje krytyczne uwagi do pierwszej wersji dokumentu – znowelizowanej wersji ni widu, ni słychu. Zgodnie z wymogami Brukseli projekt powinien zostać poddany konsultacjom. Jak rząd chce opublikować, skonsultować, poprawić i przedstawić Komisji KPEiK w trzy grudniowe tygodnie?

Więcej energia.rp.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin