Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Ogólne wnioski:

  • koszty w polskim systemie energetycznym będą nieprzerwanie rosły aż do 2040 roku
  • po 2020 roku wzrost cen hurtowych energii będzie nieco wolniejszy od kosztów (założono, zgodnie z KPEiK, szybkie wdrażanie mechanizmów rynkowych w energetyce, w tym ograniczanie monopolu w wytwarzaniu)
  • opłata mocowa i kogeneracyjna podnoszą istotnie koszty energii dla odbiorców
  • rosną taryfy dla MŚP pomimo obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej
  • każdy dodatkowy megawat mocy w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej obniża koszty energii

Wnioski dla inwestorów:

  • stabilnie rosnące ceny energii będą zachętą dla umów PPA i prosumentów biznesowych
  • osiągnięcie wcześniejszego „salda dodatniego” w systemie aukcyjnym OZE

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów energii w taryfach). Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ze stycznia 2019 roku.

Na polskim rynku funkcjonują producenci modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji montażowych, dystrybutorzy urządzeń dla rynku fotowoltaicznego oraz instalatorzy. Rozwój rynku instalacji prosumenckich w Polsce nastąpił w latach 2010-2013, kiedy też powstało większość polskich firm produkujących urządzenia dla rynku fotowoltaiki. Wraz z wejściem w życie systemu aukcyjnego zmieniła się struktura rynku w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwestorów i deweloperów projektów PV, ale także dużą rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instalacji w formule EPC (Engineering, Procurement & Construction) – czyli instalatorzy zajmujący się kompleksowym wykonawstwem dużych inwestycji („pod klucz”).

Raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2019” wskazuje, że fotowoltaika jest w zasadzie jedyną branżą w OZE i w całej elektroenergetyce, która rozwija się dynamicznie i nie jest to jedynie rozwój zapowiadany, ale już obserwowany i oparty na twardych danych. Przyrost krajowych mocy PV w 2018 roku wynosił 90%, a w br. tempo wzrostu przekroczy 200%. Zgodnie z przewidywaniami IEO w 2019 roku przybędzie 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych na koniec 2019 roku może wynieść 1,5 GW. Pod względem mocy zainstalowanej branża PV stanie się drugą technologią elektryczną OZE, po energetyce wiatrowej (obecnie ustępuje jeszcze energetyce wodnej i biomasie).

Jednak przed branżą fotowoltaiczną stoi nadal wiele wyzwań, a jednym z nich jest finansowanie. Efektem samego systemu aukcyjnego (farmy PV o mocy mniejszej od 1 MW) może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne, z czego ponad 2 mld w tegorocznej planowanej aukcji (inwestycje te będą jednak rozłożone na lata 2020-2021). Ale, mobilizacja w ciągu zaledwie roku 3,5 mld zł na inwestycje (taką skalę inwestycji przewiduje IEO) byłaby sama w sobie wyzwaniem dla wszystkich polskich grup energetycznych i może się odbyć tylko przy szerokim udziale sektora bankowego. Banki otwierają się już na możliwość finansowania budowy instalacji fotowoltaicznych, stawiają jednak odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone analizą produktywności. A to stawia pytanie o kadry (u deweloperów, inwestorów, ale także w bankach), ich zdolności wyboru i pozyskania technologii o odpowiedniej jakości i wydajności, w szczególności w wymagających specjalistycznej wiedzy projektach aukcyjnych oraz większych inwestycjach nastawionych na sprzedaż energii na zasadach rynkowych.

Największym problemem w polskiej energetyce jest trwały, wzrostowy trend kosztów. Przy ustawowo zamrożonych cenach energii w 2019 roku (na poziomie czerwca 2018 r.) i w sposób ciągły narastających kosztach, nie będzie możliwości uniknięcia wysokiego wzrostu cen w 2020 roku, przynajmniej dla firm, w szczególności dla MŚP i samorządów. Dalszy wzrost kosztów i cen energii (perspektywa 2-3 lat) będzie musiał być rozłożony na wszystkich odbiorców energii, w tym na gospodarstwa domowe, ale także na przemysł, rolników, spółki użyteczności publicznej i dodatkowo pociągnie za sobą wzrost cen żywności i usług dla ludności.

Powstaje pytanie jak te koszty będą rozłożone w czasie i kogo - jaką grupę odbiorców dotkną najbardziej, czyli pytanie o politykę taryfową i opłacalność energetyki prosumenckiej. Pytania stawiają też wytwórcy energii i inwestorzy w systemowe źródła wytwórcze. Nie ma jasności co do kształtowania się cen hurtowych energii, na które także wpływa polityka poprzez zapewnianie wytwórcom dodatkowych przychodów (nowa opłata mocowa, opłata kogeneracyjna i malejąca opłata przejściowe i stabilizująca się opłata OZE) poza rynkiem hurtowym oraz poprzez ograniczanie mechanizmów rynkowych.

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siódmą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki (PV) w Polsce. Co roku raport powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły instytucje: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Związek Banków Polskich. Partnerem głównym jest Bruk-Bet Solar, partnerami są : Corab, Columbus Energy i EDP Renewables.

Premiera raportu odbyła się w Centrum Prasowym PAP w dniu 18 czerwca br. z udziałem pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin