Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności


Aby pobrać raport kliknij w powyższy obrazek

Na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” – aktualizacja maj 2019

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej aktualizacja bazy danych „Projekty Wiatrowe w Polsce’2019” oraz raport odzwierciedlający najbardziej aktualny obraz rozwoju projektów wiatrowych powstały w odpowiedzi na zapytania inwestorów o deweloperów, stan zaawansowania projektów (gotowość do aukcji) oraz ich operatorów. Materiały dostępne są na stronie internetowej Instytutu Energetyki Odnawialnej

Energetyka wiatrowa jest jednym z największych sektorów OZE w Polsce. Już w 2010 r. moc instalacji wiatrowych przewyższyła pozostałe sektory OZE. W 2016 r. moc instalacji wiatrowych osiągnęła 5 807 MW,  a w  latach 2017 i 2018 roku, łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce w praktyce pozostała bez zmian i wynosiła odpowiednio: 
5 849 MW oraz 5 864 MW.


Co będzie po 2020r.? 
System wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020r. Po 2020 r. nie mamy pewności, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też PV. Możemy jednak przypuszczać, że na rynku powstanie unikalna możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA - Power Purchase Agreements z instalacji OZE, w tym też farm PV. Takie podejście do sprzedaży energii będzie korzystne zarówno dla wytwórców energii z instalacji OZE (głównie z wiatru oraz PV) oraz dla przedsiębiorców, którzy tą energię będą bezpośrednio kupować. 

Perspektywa wytwórcy energii z OZE 
Średnie ceny energii na rynku hurtowym i przychody wytwórców rosną, ale reforma rynku energii (Pakiet Zimowy UE) prowadzi do większej dynamiki cen i w efekcie będzie zwiększała okresy nadpodaży produkcji energii elektrycznej w stosunku do bieżących potrzeb oraz prawdopodobieństwo pojawiania się cen ujemnych. Czyli, takiej sytuacji, w której wytwórcy energii z OZE nie będzie się opłacało sprzedać energii spółkom obrotu, ale o wiele korzystniejsze może być sprzedawanie energii bezpośrednio do odbiorcy (przedsiębiorstwa) w ramach umowy PPA. 

Perspektywa przedsiębiorstwa
Ceny i koszty energii rosną i będzie rosła także grupa odbiorców biznesowych, którzy będą coraz więcej płacić za energię w szczytach zapotrzebowania. Zdaniem IEO jest to szansa dla technologii OZE, w tym w szczególności dla PV. Wynika to z faktu, że polski miks energetyczny oparty jest na paliwach kopalnych, a wzrost cen energii wynika m.in. z sytuacji na rynku CO2, czy wahań cen paliw. Instalacje OZE mają przewagę nad paliwami kopalnymi, gdyż ich koszty produkcji, a w konsekwencji także oferowane ceny energii, nie zależą od tych czynników. W rezultacie przedsiębiorstwo kupując energię bezpośrednio od wytwórcy OZE (w ramach umowy PPA), będzie miało szanse na zmniejszenie swoich rachunków za energię elektryczną. Warto zauważyć, że w przypadku technologii PV profile produkcji energii z OZE są zgodne z profilami odbiorców. 

IV edycja najważniejszego krajowego spotkania sektora pelletu odbędzie się tym razem w Krakowie, w Hotelu Qubus 10-11 czerwca 2019 r. Konferencja, w której do tej pory łącznie wzięło udział ponad 500 gości z Polski i zagranicy to najnowsze trendy krajowego i światowego rynku pelletu, rozwiązania technologiczne i aktualne przepisy prawa warunkujące rozwój odnawialnych źródeł energii. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie „pellet w dobie transformacji energetycznej”. Kierunki unijnej polityki energetyczno-klimatycznej jasno wskazują na wiodącą rolę OZE. Czyste spalanie, poprawa jakości powietrza, alternatywne wobec paliw konwencjonalnych źródła energii – nie są to tylko hasła, ale konkretne cele, które Polska ma do zrealizowania. Zwiększenie wykorzystania pelletu zarówno przez gospodarstwa domowe jak i instalacje przemysłowe wpisuje się, więc w plan gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego organizatorzy konferencji będą  zabiegać o obecność na konferencji przedstawicieli rządu i samorządów.

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania farm fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami. Aktualnie banki powoli otwierają się już na możliwość finansowania budowy farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE. Uważają, że można jeszcze raz uwierzyć w „państwowy system wsparcia”, ale stawiają odpowiednio wysokie wymogi techniczne i jakościowe potwierdzone tzw. „oceną produktywności” w okresie co najmniej 15 lat. Ponadto banki wymagają zagwarantowanego zakupu wyprodukowanej energii na minimum 15 lat, co w przypadku systemu aukcyjnego nie stanowi problemu, natomiast w przypadku umów PPA, jest bardzo dużym wyzwaniem, gdyż umowy takie są zawierane najczęściej na nie dłużej niż 2 lata. Dlatego banki dalej z nieco większą rezerwą pochodzą do finansowania inwestycji „komercyjnych”, które powstają w ramach nowego modelu funkcjonowania farm PV (i wiatrowych) na rynku, czyli tzw. PPA – sprzedaż bezpośrednia wyprodukowanej energii. Powodem jest fakt, że jest to jeszcze nierozpoznany rynek oraz jak dotychczas, trudno było im przyjąć do analiz wolną od nadmiernego ryzyka prognozę cen energii i taryf (podstawa spłaty kredytu). IEO na bazie doświadczeń wynikających z przygotowywnia analiz produktywności, studiów wykonalności, due diligence oraz prognoz cen hurtowych i taryf opracował statystycznie dane z badań rzeczywistych projektów, wskazując w jakim zakresie projekty różnią się miedzy sobą pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Po czterech latach lekceważenia prosumentów, okresie w którym tylko samorządowe województwa wykorzystujące  fundusze strukturalne UE podtrzymały trwanie „energetyki obywatelskiej” ( cudzysłów jest tu znamienny), państwo polskie zmienia politykę. Zwiastunem zmian stała się wprowadzona z początkiem roku ulga  podatkowa na zakup i  montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), która sama w sobie jeszcze istotnej zmiany na rynku nie czyni. Na tej bazie, z początkiem maja, z inspiracji Ministerstwa Przedsiębiorczość i Technologii,  pojawił się nowy  instrument w postaci „Ekopożyczki BKO BP” na instalacje PV dla Kowalskiego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin