Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza studentów ostatnich lat oraz absolwentów kierunków technicznych na płatny staż w obszarze działalności związanym z prowadzeniem analiz rynkowych w zakresie wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Główne obowiązki:

 • udział w projektach z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej
 • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (stan rozwoju sektora OZE, prognozy oraz scenariusze dla elektroenergetyki i ciepłownictwa)
 • opracowywanie danych oraz tworzenie modeli biznesowych i analiz ad hoc
 • przygotowywanie baz danych technologii, dostawców, projektów pomoc w przygotowaniu wniosków dotacyjnych

Od kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrych umiejętności analitycznych, w tym łączenia wiedzy technicznej, ekonomicznej i rynkowej oraz wyciągania wniosków
 • znajomości zasad funkcjonowania rynku energii oraz sektora ciepłownictwa
 • dobrej znajomości programu Excel
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, samodzielności myślenia i działania oraz umiejętności szybkiego uczenia się
 • dyspozycyjności w zakresie min. 3 dni w tygodniu (80 godzin w miesiącu)

 

Gwarantujemy szansę rozwoju, pracę w młodym zespole oraz możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w praktyce.

Miejsce stażu: Biuro przy ul. Mokotowskiej 4/6 (przy Metrze Politechnika)

Liczba miejsc: 1

Termin składania aplikacji: 30.10.2021

CV oraz list motywacyjny prosimy wysłać na adres email: biuro@ieo.pl.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies